Kościół św. Wojciecha
i Matki Bożej Pośredniczki Łask

Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej

Klasztor Paulinów

Matka Boża Zwycięska
koronowana
19 czerwca 1983 roku

Diecezja Włocławska

Obraz MB

Przy trójkątnym rynku w Brdowie mieści się zespół klasztorny oo. Paulinów, a w nim sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w kościele
pw. św. Wojciecha
Najcenniejszym zabytkiem brdowskiego kościoła i największą świętością dla wiernych tej okolicy jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwanej Matką Bożą Zwycięską. Jak głosi tradycja, obraz został podarowany tutejszemu kościołowi przez króla Władysława Warneńczyka z okazji fundacji klasztoru. Badania datują ten obraz na koniec XV lub początek XVI wieku, jednak podczas konserwacji przeprowadzonej po pożarze w 1983 roku odkryto, że ma on wcześniejsze pochodzenie, a później został przemalowany. Tak więc prawdopodobna jest wersja, iż był on darem Władysława Warneńczyka. Tradycja łączy też cudowny obraz z bitwą pod Grunwaldem: miał się znajdować w namiocie króla Jagiełły i przed bitwą proszono Matkę Boską o zwycięstwo.
Obraz przechodził różne koleje losu. W 1616 roku po pożarze miasta przeniesiono go do kościoła parafialnego w Mąkoszynie. W 1635 roku wrócił na dawne miejsce i został poddany konserwacji. Później dobudowano dla niego specjalną kaplicę. Podczas pożaru w 1748 roku, który zrujnował kościół i kaplicę, obraz zdołano uratować. Po remoncie wrócił do kaplicy, jednak wciąż rozszerzający się kult wymagał lepszego miejsca dla obrazu i 8 grudnia 1784 roku przeniesiono go do ołtarza głównego kościoła. W latach osiemdziesiątych XX wieku wizerunek umieszczono w ogniotrwałym pancerzu, dzięki któremu podczas kolejnego pożaru świątyni w 1983 roku ocalał, choć został bardzo poważnie uszkodzony. Powrócił na swoje miejsce 6 lipca 1986 roku, w 550-lecie ufundowania klasztoru oo. Paulinów w Brdowie oraz 850-lecie istnienia osady.